Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Rutki  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Rutki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Rutki.

Mapa Geoportal Rutki
Mapa z granicą gminy Rutki

Dane urzędu

Urząd Gminy Rutkiul.11 Listopada 7Rutki, 18-312

Tel: 86 276 31 61

Fax: 86 276 31 60

Elektroniczna skrzynka podawcza: 723115821/skrytka

E-mail: sekretariat@gminarutki.pl

Powiat: zambrowski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Rutki: 2014032

Witryna: gminarutki.pl

Władze lokalne: Wójt Dariusz Sławomir Modzelewskisekretariat@gminarutki.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Rutek

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Rutki to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Rutki na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Rutek, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Rutek, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Rutek

Gmina Rutki w liczbach

Powierzchnia gminy Rutki*

200 km2

347 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Rutki*

5 427 mieszkańców

1697 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Rutki*

27 mieszkańców na km2

2234 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Rutki

Geoportal Rutki prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Rutki, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Rutki.

Dostęp do danych Geoportalu Rutki

Jak powstał Geoportal gminy Rutki?

Geoportal Rutki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Rutki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Rutki.

Geoportal Rutki umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Rutki oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Rutki, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Rutki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Rutki?

Informacje na Geoportalu Rutki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Rutki?

Korzyści z Geoportalu Rutki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Rutki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Rutki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Rutki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Rutkach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Rutek zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Rutki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Rutki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Rutki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Rutek możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Rutek. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Rutki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Rutki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Rutkach.

  Geoportal gminy Rutki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Rutki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Rutkach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Rutki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Rutkach.

  W Geoportalu Rutki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Rutki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Rutkach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Rutki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Rutki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Rutki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Rutki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Rutki. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Rutki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Rutki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Rutki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Rutkach. W Geoportalu gminy Rutki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Rutkach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Rutki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Rutki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Rutki.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Rutki, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Rutki. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Rutki.

 • Zabytki w gminie Rutki

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Rutki. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Rutki oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Rutki.

 • Informacje o wyborach w gminie Rutki

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Rutki. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Rutki i wiele istotnych informacji.

Geoportal Rutki dla mieszkańców

Geoportal Rutki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Rutki. Na mapie Rutek sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Rutki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Rutki. Korzystając z map Geoportalu gminy Rutki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Rutki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Rutki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Rutki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu